0321-314305

Onze werkwijze

Stichting Ongeland heeft de markeringspalen en de bijbehorende informatieborden geplaatst op basis van eigen onderzoek. Deze onderzoeken hebben meestal als basis de rapporten van de heer Gerrit Zwanenburg, die in deze regio veelvuldig onderzoek heeft gedaan, aangevuld met op dat moment voor ons beschikbare en betrouwbare informatie.

Wij beseffen ons terdege dat informatie in de loop der jaren achterhaald kan zijn, omdat mensen nieuwe informatiebronnen (kunnen) aanboren.

Nieuwe informatie is echter niet per definitie ook juiste informatie. Dat maakt ons werk als stichting juist ook zo moeilijk. Wij willen graag de juiste informatie plaatsen op de borden en op de website. Maar wanneer er andere informatie beschikbaar komt, kunnen wij niet direct alles gaan aanpassen.

Een aantal zaken zijn belangrijk te weten: onze markeringspalen plaatsen wij op terrein van de provincie of gemeente. Zij zijn daarom ook eigenaar van deze markeringspalen, en er derhalve ook voor verantwoordelijk.

Als stichting organiseren wij wel de controle en schoonmaak van de palen. 

De markeringspalen proberen wij altijd te plaatsen op die beschikbare openbare plek die het dichtst gelegen is bij de plek waar de cockpit van een toestel is neergekomen.  Een toestel kan immers verspreid liggen over een groot gebied, en dus hebben wij in het verleden bepaald dat de cockpit ons meetpunt is. 

Wij worden vaak benaderd met extra informatie, waardoor wij (deels) tot andere inzichten zouden kunnen komen. Als Stichting hebben wij echter bepaald dat wij markeringspalen pas gaan aanpassen wanneer de nieuwe informatie als onomstotelijk bewezen beschouwd kan worden. Vanuit het oogpunt van de kosten plegen wij in die gevallen overleg met de gemeente om samen te bepalen wanneer eventueel een paal aangepast kan worden.

De borden kunnen volgens ons 3 soorten fouten bevatten:

  1. Fouten in rangen en/of namen, die duidelijk vast te stellen zijn.
  2. Andere inzichten over bijvoorbeeld de exacte crashlocatie.
  3. Meningsverschillen over de layout van de borden.

Bij fouten in categorie 1 zullen wij na controle het bord op deze markeringspaal aanpassen.

Bij fouten in categorie 2 zullen wij de op- en/of aanmerkingen ter harte nemen, en indien betrouwbaar opnemen op onze site. Mochten deze nieuwe inzichten uiteindelijk leiden tot een onomstotelijk bewijs, waardoor de informatie op het bordje moet worden aangepast, dan zullen wij dit doen. 
Wij zullen deze info wel delen via onze  website, zodat we op die manier een openbaar toegankelijk dossier kunnen vormen. Deze informatie moet bij ons dan wel worden aangeleverd, en gecontroleerd kunnen worden door onze eigen archivaris. Daarbij gaat het niet of onze archivaris het eens is met een nieuw inzicht, maar wel of deze nieuwe informatie ook redelijkerwijs zou kunnen kloppen. Er zal enige vorm van controle moeten blijven, alvorens wij informatie op de site plaatsen.

Ook willen wij weten wie de informatie aanlevert. Anonieme bronnen nemen wij niet mee in onze analyses. Op verzoek kunnen wij aangeleverde informatie wel anoniem plaatsen op onze site, als wij maar weten van wie deze informatie afkomstig is.

Meningsverschillen in categorie 3 nemen wij op in onze database. Mocht het betreffende bordje ooit aangepast dienen te worden, dan nemen wij deze info indien noodzakelijk mee in de aanpassing.

Daarnaast willen wij duidelijk maken dat wij als Stichting Ongeland alleen verantwoordelijk zijn voor de volgende markeringspalen in de Noordoostpolder alsook in Zuidelijk Flevoland, welke door ons als stichting zijn geplaatst.

>>Onze werkwijze

Wij helpen u graag verder

neem contact op