0321-314305

Lancaster JA 702 veroorzaakt ontbinding van stichting Ongeland.

05-03-2022

Lancaster JA 702 veroorzaakt ontbinding van stichting Ongeland.

Het college van de gemeente Noordoostpolder heeft op 30 november 2021 besloten de samenwerking met stichting Ongeland te beëindigen en de markeringspalen over te dragen aan stichting Canon De Noordoostpolder.

Het besluit is door het college genomen ondanks medewerking van Ongeland om de markeringspaal, 11 NOP voor de Lancaster JA702, te verplaatsen. 
De markeringspaal zou worden verplaats van kavel N 33 gelegen aan de Oosterringweg naar kavel H 33 (voormalig H 46) gelegen aan de Zuidermiddenweg.

Door het wegnemen van de markeringspalen kan stichting Ongeland haar doelstelling, het zichtbaar maken van de Tweede Wereldoorlog, niet meer uitvoeren. Daarbij raakt het de website van de stichting en het boek “Geborgen in de Polderklei”. Het bestuur van de stichting heeft op 2 maart jl besloten stichting Ongeland te ontbinden.

In overleg met de gemeente Noordoostpolder en stichting Canon de Noordoostpolder wilde Ongeland de markeringspaal 11 verplaatsen van de kavels N 33, naar kavel H 43.
De reden voor de medewerking is een politierapport waarin is vermeld dat op 7 februari 1944, zeven dagen na de crash, het wrak en de stoffelijke overschotten van de bemanning nabij het wrak zijn gesignaleerd.
Tevens vermeld het grafregister van de gemeente Vollenhove dat op 5 februari 1944 op kavel H 46 (H 33) de stoffelijke overschotten zijn gevonden van P/O J.E. Rule, Sgt. E.A. Shorter, Sgt. K.R. Ball, Sgt.G.A. Sgt.  Race en Sgt. J.J. Sloan. Allen zijn begraven op 9 februari 1944.

Voor de nieuwe locatie, aan de H 33, is door Ongeland een nieuw informatiebord gemaakt met de volgende begintekst: 
“In de nacht van 30 op 31 januari 1944 kwamen de wrakstukken van de neergeschoten Lancaster Mk.III - JA702 - GT-Z van No. 156 Pathfinder Squadron, RAF Bomber Command neer op verschillende kavels in de Noordoostpolder, waaronder N-33 en H-46 (thans H-33). Op dit kavel werden de lichamen van vijf bemanningsleden aangetroffen……………”

De stichting Canon de Noordoostpolder en de gemeente Noordoostpolder waren het niet eens met de verwijzing naar kavel N 33 gelegen aan de Oosteringweg.

De reden dat Ongeland de verwijzing naar de kavels op het informatiebord wil, is de aanwezigheid van diverse documenten, vanaf 1948 tot en met 1973, in het archief van de gemeente. 
Deze documenten vermelden allen de aanwezigheid van vliegtuig wrakonderdelen op de kavel N 33.

Twee documenten vermelden de aanwezigheid van een staartstuk van een Lancaster, de bekleding van de binnenbakboord motor en een wieldeur. 
Volgens het Onderzoeksrapport van de Koninklijke luchtmacht van 11 april 1973 zijn de bekleding van de binnenbakboord motor en de wieldeur onderdelen van de Lancaster JA 702. 
Over het staartstuk kan niets gemeld worden omdat er geen identificatie kenmerken aanwezig waren. Daardoor kan dit onderdeel niet gekoppeld worden aan een vliegtuig.

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder heeft voor het besluit stichting Ongeland niet gehoord, er heeft geen hoor en wederhoor plaats gevonden. Er zijn twee ambtelijke gesprekken geweest over de verplaatsing van de markeringspaal en het opmaken van een gezamenlijk persbericht.

Het besluit van het college om, vanwege het niet aanpassen van de tekst, de samenwerking te beëindigen en de markeringspalen te geven aan de stichting Canon van de Noordoostpolder, is buiten proportioneel. Stichting Ongeland is van mening dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Overigens is de eigenaar van de grond ook de eigenaar van de markeringspaal en niet degene die voor de markeringspaal heeft betaald.
Tevens meet het college met twee maten omdat bij de schuilhut in het Kuinderbos ook wordt verwezen naar het neerstorten van de Lancaster JA 702, iets ten noorden van Marknesse langs de Oosterringweg. Deze informatie mag blijven staan.

Stichting Ongeland kan door het college besluit, van 30 november 2021, niet werken aan haar doelstellingen en is gestart met de opheffingsprocedure.

>>Lancaster JA 702 veroorzaakt ontbinding van sti...

Wij helpen u graag verder

neem contact op