0321-314305

Wie zijn wij en waar staan wij voor?

Mw. A. Doppert
Mw. A. Doppert
Dhr. W. Schaap
Dhr. W. Schaap
Dhr. B. Wijs
Dhr. B. Wijs

Mevrouw A.Y. (Astrid) Doppert
Functie : Voorzitter
Telefoon : 06-19879711
Email : voorzitter@stichtingongeland.nl

De heer W. (Wolter) Schaap
Functie : Penningmeester en secretaris a.i.
Telefoon: 0321-314305
Email: penningmeester@stichtingongeland.nl
K.v.K. 56565259
ANBI 86 385  
Bankrekening SNS NL47 SNSB 0921 7002 96

De heer B. (Bert) Wijs
Functie : Archivaris en onderzoeker
Telefoon: 06-22991187
Email : archief@stichtingongeland.nl

Doelstelling en missie:

Informatieverschaffing over de tweede wereldoorlog en de burgers van Flevoland bewust maken van hetgeen dat zich in deze periode in het IJsselmeergebied heeft afgespeeld.
 

bigstock-Avro-Lancaster-Bomber-Front-W-3744455 bigstock-Avro-Lancaster-Bomber-Nose-Coc-67956088 bigstock-W-W-Ii-Legendary-Aircraft-Bomb-3744482

Om de doelstelling en de missie uit te voeren worden de volgende activiteiten ondernomen:

  • Actualiseren van bestaande informatie en centraal te archiveren.
  • Ontsluiting van de archieven en centraal bereikbaar maken van de verkregen informatie.
  • Publiceren van de gegevens over WOII in Flevoland.
  • Jongeren interesseren in het cultureel erfgoed van de oorlog door middel van bezoek aan scholen en betrekken bij de 4 mei herdenkingen e.d.

Samenwerking met andere organisaties:

  • Stichting 4 mei Herdenking Dronten
  • Nieuwland Erfgoed
  • Vrienden van Schokland

Deze website is tot stand gekomen door financiële ondersteuning van:

  • Fonds voor Cultuurparticipatie
  • Provincie Flevoland
  • Internetbureau Websteen (www.websteen.nl)

U treft hier onze privacy verklaring aan.

>Wie zijn wij

Wij helpen u graag verder

neem contact op