06-34017756

Wie zijn wij en waar staan wij voor?

Mw. A. Doppert
Mw. A. Doppert
Voorzitter (voorzitter@stichtingongeland.nl)
Dhr. W. Schaap
Dhr. W. Schaap
Penningmeester (penningmeester@stichtingongeland.nl)
Dhr. B. Wijs
Dhr. B. Wijs
Archivaris (archief@stichtingongeland.nl)
Dhr. L.F.J. Bruins
Dhr. L.F.J. Bruins
Secretaris a.i. / Website / PR (algemeen@stichtingongeland.nl) (secretaris@stichtingongeland.nl)

Doelstelling en missie:

Informatieverschaffing over de tweede wereldoorlog en de burgers van Flevoland bewust maken van hetgeen dat zich in deze periode in het IJsselmeergebied heeft afgespeeld.
 

bigstock-Avro-Lancaster-Bomber-Front-W-3744455 bigstock-Avro-Lancaster-Bomber-Nose-Coc-67956088 bigstock-W-W-Ii-Legendary-Aircraft-Bomb-3744482

Om de doelstelling en de missie uit te voeren worden de volgende activiteiten ondernomen:

  • Actualiseren van bestaande informatie en centraal te archiveren.
  • Ontsluiting van de archieven en centraal bereikbaar maken van de verkregen informatie.
  • Publiceren van de gegevens over WOII in Flevoland.
  • Jongeren interesseren in het cultureel erfgoed van de oorlog door middel van bezoek aan scholen en betrekken bij de 4 mei herdenkingen e.d.

Samenwerking met andere organisaties:

  • Stichting 4 mei Herdenking Dronten
  • Nieuwland Erfgoed
  • Vrienden van Schokland

Deze website is tot stand gekomen door financiële ondersteuning van:

  • Fonds voor Cultuurparticipatie
  • Provincie Flevoland
  • Internetbureau Websteen (www.websteen.nl)

U treft hier onze privacy verklaring aan.

>Wie zijn wij

Wij helpen u graag verder

neem contact op