0321-314305

ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Toekenning en registratie van de status geschiedt door de belastingdienst. Giften aan deze instellingen zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.  Voor de Schenk- en erfbelasting geldt een algehele vrijstelling.

Onze Stichting heeft de status van Culturele ANBI.
RSIN/Fiscaal nummer: 8521 88 766
Dossiernummer:  86 385
Kamer van Koophandel  56565259

Behoudens vergoeding voor gemaakte kosten worden er geen betalingen aan de bestuurders gedaan.

Klik hier voor de statuten

Klik hier voor het beleidsplan

Klik hier voor een overzicht van het bestuur

Klik hier voor een actueel verslag van de uitgeoefende  activiteiten en het meest recente financiële jaarverslag 

>>ANBI

Wij helpen u graag verder

neem contact op