0321-314305

Voorzitter:

Mevrouw A.Y. (Astrid) Doppert
Telefoon : 06-19879711
Email : voorzitter@stichtingongeland.nl

Penningmeester en secretaris a.i.

De heer W. (Wolter) Schaap
Telefoon: 0321-314305
Email: penningmeester@stichtingongeland.nl
K.v.K. 56565259
ANBI 86 385  
Bankrekening SNS NL47 SNSB 0921 7002 96

Archief:

De heer B. (Bert) Wijs
Telefoon: 06-22991187
Email : archief@stichtingongeland.nl

Vrijwilliger PR + Website:

De heer L.F.J. (Ludwig) Bruins
Email: algemeen@stichtingongeland.nl

Stichting Ongeland wordt gerund door vrijwilligers, die de werkzaamheden voor de stichting veelal naast hun vaste baan doen. Dat betekent dat we niet altijd direct bereikbaar zijn.
Een email naar algemeen@ongeland.nl is de snelste manier om met ons in contact te komen. U kunt vanzelfsprekend ook het contactformulier invullen.

Stichting Ongeland is run by volunteers , often in addition to their regular jobs. That means we are not always immediately accessible. Emailing algemeen@stichtingongeland.nl is the fastest way to get in touch with us. You can of course also use the contact form.


Stichting Ongeland betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site. Evenwel sluit Stichting Ongeland iedere aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie. Eveneens wordt aansprakelijkheid uitgesloten ten aanzien van (de gevolgen van het gebruik van) informatie waartoe u toegang verkrijgt door middel van links op deze website.

Stichting Ongeland tracht de rechten van makers en uitvoerenden van de op deze site getoonde of vermelde werken optimaal te waarborgen. Stichting Ongeland heeft dan ook voor zover redelijkerwijs mogelijk is zich er van vergewist dat met dit tonen of vermelden geen inbreuk wordt gepleegd op rechten van derden. De aard van het materiaal brengt evenwel met zich mee dat in sommige gevallen de identiteit of verblijfplaats van rechthebbenden in redelijkheid niet kan worden achterhaald. Indien enige (rechts)persoon meent rechten te kunnen doen gelden op de content van onderhavige site, gelieve deze zich in verbinding te stellen met Stichting Ongeland. Niets op deze site mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van Stichting Ongeland en eventuele derde-rechthebbenden is verkregen.

 

Klik hier als u het contactformulier wilt invullen

 

>>Contact

Wij helpen u graag verder

neem contact op